Asaa, Strandskallerne

Strandskallerne Asaa

Velkommen til Strandskallerne, Asaa, Østkystens perle!

Her i Asaa er vi en dagplejegruppe som består af 4 friske piger.

Jane Johansen

Ulla Bak Pedersen

Majbritt Sørensen

Bodil Johansen

 Vi mødes hver 2. mandag til heldagslegestue i vores lokale spejderhytte. Den ligger i et dejligt naturområde, hvor vi rigtig kan tumle os. Formålet med at gå i legestue er blandt andet for at styrke det sociale samvær mellem alle børnene og deres forhold til de voksne. Børnene lærer alle dagplejerne bedre at kende og bliver trygge ved dem, hvilket er en stor hjælp, når der er behov for gæstepleje. Børnene lærer at begå sig i en større forsamling og forholde sig til flere voksne, hvilket er godt for deres videre færd frem i verden. Vi kan lave større fælles aktiviteter, hvor vi kan fordybe os. Det giver en roligere og mindre stressende dag for alle, da vi kan udnytte tiden optimalt. Til brug i legestuen laver vi i fællesskab et månedsprogram over aktiviteter. Desuden har vi telefonkæden som sættes i gang dagplejerne imellem, hvis man får en god idé til en aktivitet, udover det der er planlagt på forhånd.

I de forskellige aktiviteter indgår de 6 temaer, som er lovbestemt.

-personlige kompetencer

-sociale kompetencer

- sprog

- krop og bevægelse

- natur og naturfænomener

- kulturelle udtryksformer og værdier

Vores aktiviteter skal dokumenteres, det gør vi blandt andet ved at tage billeder og lave lærerplaner som er tilgængelige på Brønderslev kommunale dagplejes hjemmeside.

 • Vi skal i første halvår 2018 arbejde overordnet med barnets alsidige personlige udvikling. Vi ser den alsidige personlige udvikling, som det fundament, der er forudsætning for barnets læring inden for de forskellige læreplanstemaer. At arbejde med den alsidige personlige udvikling, er at have fokus på barnets oplevelse og opfattelse af sig selv, dets følelser og dets selvværd.

  Barnet kan lære at:

  • Fortælle om dets følelser

  • Give udtryk for dets meninger

  • Bede om hjælp til svære ting

  • Lege alene

  • Vente på tur

  • Blive dygtigere til det, det er god til

  • Blive bedre til det, det ikke er så god til

  Barnet øver sig med:

  • De andre børn i dagplejen

  • Dagplejeren

  • Sig selv

  Barnet kan øve sig ved at:

  • Lege med de andre børn

  • Være på tur

  • Være i legestue

  Vi anerkender hvert barn, som et unikt individ, der har ret til at give udtryk for holdninger, behov og følelser.

Derudover har vi:

 

Samarbejde med Asaa Børnehave: samarbejdet består i, at vi går på besøg i børnehaven 1 gang om måneden, hvor vi enten er ude på legepladsen, eller vi er indenfor. Derudover bruger vi børnehaven som gæstepleje for de større børn. Det vil sige de børn, der er fyldt 2 år og som vurderes klar til tilbuddet.

Samarbejde med Asaa kirke: hver 2. onsdag i måneden går vi i kirke, hvor vi synger og leger sammen med præsten Jeanette og organisten Hedvig.

Krop og bevægelse i Asaa hallen den sidste fredag i måneden.

Besøg på plejehjemmet den første onsdag i måneden.


Opdateret 11. juni 2018