Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Vælg periode og kategori

Udstykning på Hjørnevej 5 i Asaa

25. juni 2018
Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til udstykning af ejendom til to ejendomme på Hjørnevej 5, matr. nr. 3s, Gerå By, Aså-Melholt.

12 ugers offentlig høring af Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

22. juni 2018
Brønderslev Kommune har udarbejdet syv Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse som involverer følgende 11 vandværker og vandforsyninger: Østvendsyssels Råvandsforsyning, Agersted Vandværk, Agersted...

Lokalplan 12-O-01.01 Bypark og boliger i Øster Brønderslev er vedtaget

22. juni 2018
Byrådet har den 20. juni endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 12-O.01.01 Bypark og boliger ved Øster Brønderslev kirke.

Forhøring - ansøgning om miljøgodkendelse efter § 16a i husdyrbrugloven til Bredningen 35, Manna, 9700 Brønderslev

21. juni 2018
Brønderslev Kommune har den 15. juni 2018 modtaget en ansøgning om en godkendelse af produktionsarealet til kyllingeproduktion på Bredningen 35, Manna, 9700 Brønderslev.

Tillæg til spildevandsplanen - opdatering af områder i det åbne land med krav om forbedret spildevandsrensning

15. juni 2018
Brønderslev Kommune har vedtaget et tillæg til ”Spildevandsplan 2011-2014” for Brønderslev Kommune. Tillægget vedrører en opdatering af de områder i det åbne land, hvor der i vandområdeplanerne er fastsat...

Miljørapport for Dronninglund Fjernvarmes varmepumpeprojekt

15. juni 2018
Brønderslev Kommune afholder borgermøde om Dronninglund Fjernvarmes varmepumpeprojekt – herunder konklusioner i forhold til de supplerende undersøgelser gennemført i 2018.

Ny uopvarmet hal på Klovnhøjvej 32

14. juni 2018
Landzonetilladelse jf. planlovens § 35 til opførelse af ny uopvarmet hal på 499 m² til udstilling af biler på Klovnhøjvej 32, matr. nr. 20a, Tise By, Tise.

Opførelse af kornsilo – Trangetvej 4, Flauenskjold, 9330 Dronninglund

13. juni 2018
Brønderslev Kommune har den 13. juni 2018 truffet afgørelse vedr. opførelse af en kornsilo på ejendommen Trangetvej 4, Flauenskjold, 9330 Dronninglund. Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelse...

Invitation til offentligt møde vedrørende planlægning for nyt boligområde ved Møllevangen i Hjallerup

12. juni 2018
Teknik- og Miljøudvalget besluttede at igangsætte en planlægning for et nyt boligområde ved Møllevangen i Hjallerup på deres møde den 7. maj 2018. Lokalplanprocessen er igangsat og et forslag til lokalplan...
1
2
3
4
5
6
Opdateret 9. november 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach