Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Brønderslev kommune har udarbejdet et udkast til en ny Ældrepolitik

Ældrepolitikken er skrevet på baggrund af et cafémøde, hvor repræsentanter fra bruger-pårørenderåd, centerråd, Ældresagen, Ældre hjælpe ældre, Ældreomsorgsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Frivillighedsrådet, lokale MED-medlemmer og kommunale ledere havde mulighed for at komme med inputs til Ældrepolitikkens indhold. Sammen med Ældrerådets formand udarbejdede kommunen efterfølgende et udkast, som har været forelagt Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget inden høring.

Ældrepolitikken sendes nu i offentlig høring fra 11.-20. oktober 2017. Alle er velkomne til at indgive kommentarer, forslag, indsigelser eller ændringsforslag. Høringssvar skal indgives på mail og sendes til: horingssvar-aeldrepolitik@99454545.dk senest d. 20. oktober 2017.

Ældrepolitikken offentliggøres d. 22. december på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Kontakt

Brønderslev Kommune
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 99454545

Høringsfrist

20. oktober 2017
Opdateret 11. oktober 2017